อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

วัดศรีสุพรรณ
ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมอุโบสถเงินหลังแรกของโลกและร่วมเรียนรู้สืบสานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขอเชิญร่วมบุญ

“จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมีวัดศรีสุพรรณ ๒๕๖๖”

“จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมีวัดศรีสุพรรณ ๒๕๖๖”

“จุ้มสะหลี๋ปี๋ใหม่เมือง ไหว้สาป๋ารมีวัดศรีสุพรรณ ๒๕๖๖” ณ ข่วงบุญสมปรารถนา อุโบสถเงินหลังแรกของโลกวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา...

read more
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เค้าท์ดาวน์บุญสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามชาติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เค้าท์ดาวน์บุญ
สวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามชาติ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม เค้าท์ดาวน์บุญสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามชาติ ณ วัดศรีสุพรรณ ข่วงบุญสมปรารถนาอุโบสถเงิน ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่...

read more