อุโบสถเงินหลังแรกของโลก

วัดศรีสุพรรณ อยู่บนถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2043 อายุกว่า 500 ปีมาแล้ว ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า ที่โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์เจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า วัดศรีสุพรรณอาราม ที่ต่อมาเรียกสั้นๆ ว่า วัดศรีสุพรรณ ภายในวัดมี อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะอนุรักษ์เครื่องเงินชุมชนวัวลายและยังเป็นบริเวณชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยที่ตั้งของ วัดศรีสุพรรณ ที่อยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงินของถนนวัวลาย เลยทำให้กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ อยู่ภายในวัด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทางวัดเลยอยากจะสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลกขึ้นมา เลยทำให้อุโบสถเงินนั้น กลายเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนา

ด้วยที่ตั้งของ วัดศรีสุพรรณ ที่อยู่ภายในชุมชนหัตถกรรมช่างหล่อ หัตถกรรมเครื่องเงินของถนนวัวลาย เลยทำให้กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ อยู่ภายในวัด ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ทางวัดเลยอยากจะสร้างอุโบสถเงินหลังแรกของโลกขึ้นมา เลยทำให้อุโบสถเงินนั้น กลายเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนา

ซึ่ง พระอุโบสถเงิน จะออกแบบเป็นทรงล้านนา สร้างด้วยโลหะเงินและดีบุก จากฝีมือของช่างท้องถิ่นด้านเครื่องเงินโดยเฉพาะ ทั้งภายในและนอกของอุโบสถก็ตกแต่งด้วยหัตถกรรมเครื่องเงิน มีลวดลายอ่อนช้อย ภายในจะมีองค์พระประธาน ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า พระเจ้าเจ็ดตื้อ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทำจากเนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดกว้าง 3 ศอก สูง 4 ศอก

บรรยากาศภายในวัด