พระพุทธปาฏิหาริย์ฯ

พระพุทธปาฏิหาริย์ฯ

พระพุทธปาฏิหาริย์ฯ เป็นพระพุทธรูป ฝีมือช่างหลวง อัญเชิญมาประดิษฐานพร้อมสร้างศรีสุพรรณอารามในปี พ.ศ.2043 โดยพระเมืองแก้ว...

read more
อุโบสถเงิน นวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

อุโบสถเงิน นวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน

อุโบสถเงิน นวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน พระอุโบสถเงิน เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่ปฏิสังขรณ์จากฐานและเขตพัทธสีมาของอุโบสถหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ...

read more
ประวัติวัดศรีสุพรรณ

ประวัติวัดศรีสุพรรณ

ประวัติวัดศรีสุพรรณ และพัฒนาการการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมเครื่องเงิน สร้างในสมัยพระเมืองแก้ว กษัตริย์ในราชวงศ์มังราย...

read more